Bra nok, er helt perfekt!

Foto: Pixabay

Når man har diabetes blir man ofte møtt med store krav om egenbehandling og en «perfekt» HbA1c både fra helsepersonell, familie og ikke minst fra seg selv. Man blir målt på hvor «flink» man er og får resultatet på diabeteskontrollen. Dette kan for noen føre til store og urealistiske krav til seg selv.

Perfeksjonisme

Hvis kravene man stiller blir urimelige og for høye i diabetesbehandlingen, kan det gå over til perfeksjonisme. Mange tenker ikke over at perfeksjonisme er drevet fram av en stor redsel for ikke å bli godtatt som den man er. Har man hatt mange år med diabetes og alt for store krav om å gjøre ting riktig, kan det lett gå over til perfeksjonisme for noen.

Kanskje har du hatt foreldre som i beste mening tok deg i å gjøre «feil» og du ikke følte deg bra nok da du var ung, eller andre som rettet på deg? Kanskje levde du med utrygghet og forsøkte å prestere med perfekt blodsukker for å bli godtatt og tilfredsstille andre.

Alle ønsker å gjøre det bra, men perfeksjonister tillater ikke seg selv å gjøre feil og strever så mye at det faktisk går ut over resultatet. Hvis man stadig får høre at man ikke har gjort det bra nok kan det for noen føre til angst. Det fører til at de lar omgivelsene avgjøre om de er verdt å bli elsket eller ikke. Hvis de gjør en feil tenker de at andre mener at de ikke duger, og mange blir ofte svært følsomme for hva andre mener om dem. Alle vil jo gjerne bli likt, men perfeksjonistene har et ekstremt stort behov for å få andres bekreftelse.

Bevisste tankemønstre

For å komme ut av et slikt strev etter å være perfekt er det viktig å bli bevisst sine tanker. Ubevisste tanker som du ikke reflekterer over, holder deg nede og skaper en vond angst som tar fra deg livsglede i hverdagen.

Hvis du ønsker å bli mindre kravstor og heller gi deg selv litt mer spillerom kan du starte med å finne ut hva det er ved din perfeksjonisme som plager deg mest. Har du f.eks. satt krav til deg selv om at blodsukkeret skal være innenfor et bestemt intervall som er altfor stramt.

Ved å bli bevisst dine tankemønstre kan du ved øvelse endre på tankene dine. Når du blir vant til å observere tankene dine vil du etterhvert klare å stoppe de destruktive tankene og snu de til mer positive. Etter hvert vil du lære deg å godta at det er helt greit at alt ikke er helt perfekt hele tiden, og du vil oppleve at du får en bedre livskvalitet i hverdagen. Dette igjen påvirker følelsene dine og blodsukkeret ditt.

Det er noe med å akseptere at bra nok, er helt perfekt!

 

Foto: Pixabay

 

 

Fra stress til ro på 12 min!

Føler du at du blir dradd i alle retninger og ikke strekker til?
Få gratis lydfil som hjelper deg å finne indre ro i en travel hverdag.

I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *